Felsőfokú angol szóbeli orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-N61-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja a hallgatók angol orvosi szóbeli kommunikációs készségeinek fejlesztése

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Introduction
 • 3. Research field
 • 4. Daily professional routine, Future plans and prospects for the field
 • 5. The structure of a presentation
 • 6. Presenting in the biomedical field
 • 7. Conference presentations
 • 8. Data presentation
 • 9. Discussing medical treatments and procedures
 • 10. Discussing medical treatments and procedures
 • 11. TEST 1
 • 12. TEST 1
 • 13. Case presentations and doctor patient communication in internal medicine
 • 14. Case presentations and doctor patient communication in obstetrics and gynaecology
 • 15. Case presentations and doctor patient communication in paediatrics
 • 16. Case presentations and doctor patient communication in urology
 • 17. Case presentations and doctor patient communication in ENT
 • 18. Case presentations and doctor patient communication in orthopaedics
 • 19. Case presentations and doctor patient communication in surgery
 • 20. Case presentations and doctor patient communication in ophthalmology
 • 21. TEST 2
 • 22. TEST 2
 • 23. Evaluation
 • 24. Evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

http://profex.aok.pte.hu/hu/orvosi-szaknyelvi-felkeszuleshez-ajanlott-irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Kettő szóbeli teszt

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval történő megállapodás alapján.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra