Felsőfokú angol írásbeli orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-N60-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Kurzus célja, hogy fejlessze a hallgatók orvosi angol írásbeli kommunikációs készségét

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Introduction
 • 3. The structure of a biomedical research article
 • 4. Techniques of reading biomedical research articles
 • 5. Types of abstracts
 • 6. Techniques of writing an abstract
 • 7. Writing official letters
 • 8. Writing official emails
 • 9. Letters to the editor
 • 10. Letters to initiate professional contacts
 • 11. TEST 1
 • 12. TEST 1
 • 13. Techniques of reading case notes
 • 14. Writing a referral letter on the basis of case notes
 • 15. The structure of a case study
 • 16. Writing case studies
 • 17. Techniques of translating medical documents
 • 18. Techniques of translating medical documents
 • 19. Techniques of translating medical documents
 • 20. Techniques of translating medical documents
 • 21. TEST 2
 • 22. TEST 2
 • 23. Evaluation
 • 24. Evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

http://profex.aok.pte.hu/hu/orvosi-szaknyelvi-felkeszuleshez-ajanlott-irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli teszt

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval történő megállapodás szerint.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra