Anamnézis felvétel német nyelven 1. - Anamneseerhebung 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-AFN-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Anamnézisfelvétel német nyelven, kommunikációs készségek és jártasság kialakítása ill. elmélyítése a német orvosi szaknyelvben. Az anamnézisfelvétel elemeinek nyelvi megformálása, szakspecifikus szókincs bővítése.
A klinikai modul keretében végzett gyakorlatok szaknyelvi előkészítése, kórházi kommunikáció.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Einleitung des Anamnesegesprächs und Herstellung der Beziehung
 • 2. Teile der Anamnese
 • 3. Fragen sind das Handwerkszeug der Anamnese
 • 4. Fragetypen
 • 5. Aktuelle Anamnese
 • 6. Leitsymptom
 • 7. Schmerzanamnese
 • 8. Systemüberblick
 • 9. Frühere Anamnese mit Bezug zum Leitsymptom
 • 10. Frühere Erkrankungen
 • 11. Frühere Krankenhausaufenthalte
 • 12. Chronische Krankheiten
 • 13. Medikamentenanamnese
 • 14. Medikamentengruppen
 • 15. Risikoanamnese
 • 16. Familienanamnese
 • 17. Test 1
 • 18. Soziale Anamnese
 • 19. Krankheitsbilder, Symptome
 • 20. Test 2
 • 21. Német szimulált beteg kikérdezése
 • 22. Német szimulált beteg kikérdezése 2.
 • 23. Evaluation
 • 24. Jegyek megbeszélése

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A kurzus tananyaga a következő könyv egyes fejezetinek feldolgozására épül:
Bagossy-Győrffy: Deutsch für Mediziner, Pécs, 2006
Füeßl, H., S., Middeke, M., 2016: Anamnese und Klinische Untersuchung

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 20%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 20%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 20%-ot meghaladó hiányzás pótlására.

Vizsgakérdések

1. Schmerzanamnese,
2. Anamneseerhebung: Fragenkatalog
3. Referat: Auslöser, Erreger, Diagnose, Therapie, Verlauf, ev. Spätfolgen einer ausgewählten Krankheit,
4. Patienteninterview und Patientenvorstellung

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó