Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-AKF-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Angol nyelvű orvosi szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságai (fogalmak és közlési funkciók).

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Clinical departments, academic ranks and positions.
 • 2. Curriculum vitae, cover letter.
 • 3. The musculo-skeletal system.
 • 4. Degenerative diseases of the musculo-sceletal system, arthritis.
 • 5. Traumas, surgeries.
 • 6. Letter of reference.
 • 7. Respiratory system.
 • 8. Respiratory system and related conditions. Reading comprehension exercises.
 • 9. Tuberculosis.
 • 10. Requesting reference letter.
 • 11. Digestive system.
 • 12. Digestive disorders.
 • 13. Mid-term test.
 • 14. Letter of complaint.
 • 15. Endocrine system.
 • 16. Endocrine disorders. Reading comprehension.
 • 17. Cardiovascular system and related conditions.
 • 18. Referral letter.
 • 19. Nervous system and its diseases.
 • 20. Letter of invitation for a conference.
 • 21. Urinary system. Nephrolithiasis.
 • 22. Tests and methods. MRI. Lumbar puncture. Cause and effect.
 • 23. Final test.
 • 24. Final test.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Hegedűs Anita, Tóth Ida: Concepts and Functions. Introduction to Medical English, kari jegyzet, intézeti honlapon, 2005

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra