Az orvosi szaknyelv használatainak színterei 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Koppán Ágnes Judit

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N51-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

Az orvosi kommunikáció és az orvosi szaknyelv nyelvészeti kutatási eredményeire alapozva az előadássorozat célja a hallgatók megismertetése a szakmai nyelvhasználat elméleti és gyakorlati vonatkozásaival.

Előadások

 • 1. Bevezetés: Az orvosi szaknyelv használati színterei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 2. Bevezetés: Az orvosi szaknyelv használati színterei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 3. Az orvosi kommunikáció nyelvészeti kutatásának külföldi és hazai eredményei, alkalmazásuk a gyakorlatban - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 4. Az orvosi kommunikáció nyelvészeti kutatásának külföldi és hazai eredményei, alkalmazásuk a gyakorlatban - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 5. Az orvosi kommunikációt jellemző beszédhelyzetek, szövegtípusok - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 6. Az orvosi kommunikációt jellemző beszédhelyzetek, szövegtípusok - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 7. A meggyőzés nyelvi eszközei az orvos-beteg kommunikációban - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 8. A meggyőzés nyelvi eszközei az orvos-beteg kommunikációban - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 9. Betegtájékoztatás jellegzetességei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 10. Betegtájékoztatás jellegzetességei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 11. Példák interaktív feldolgozása az orvosi szaknyelv különböző színtereiről - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 12. Esetleírások - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 13. Az orvos-beteg kapcsolati modell nyelvi megjelenési formái - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 14. Az orvos-beteg kapcsolati modell nyelvi megjelenési formái - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 15. Az orvos - beteg kommunikáció nemhez kötött jellegzetességeinek tükröződése a nyelvhasználatban - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 16. Az orvos - beteg kommunikáció nemhez kötött jellegzetességeinek tükröződése a nyelvhasználatban - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 17. Az orvosi kommunikáció interkulturális szempontjai - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 18. Az orvosi kommunikáció interkulturális szempontjai - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 19. Az orvosi beszélgetésvezetés speciális nehézségei és nyelvi megoldása - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 20. Az orvosi beszélgetésvezetés speciális nehézségei és nyelvi megoldása - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 21. Pszichoszomatikus beszélgetésvezetés - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 22. Pszichoszomatikus beszélgetésvezetés - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 23. Értékelés - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 24. Értékelés - Dr. Koppán Ágnes Judit

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

http://www.gespraechsforschung-ozs.de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096184/
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, 1986

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az értékelési szempontokat a hallgatók még a szemeszter elején megismerik.
Az előadások témáihoz kapcsolódva az orvosi kommunikáció egyes színtereinek részletesebb feldolgozása a szakirodalom és empírikus módszerek alapján beszámolók vagy beadandó dolgozat formájában.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés után

Vizsgakérdések

A beszámolók lehetséges témáit a félév elején az oktató ismerteti.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit