Prezentációs technikák az angol orvosi szaknyelvben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-PTA-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Felkészítés angol nyelvű TDK előadások és orvostudományi konferencia előadások tartására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. The goal of a presentation
 • 2. The goal of a presentation
 • 3. What makes a presentation good?
 • 4. What makes a presentation good?
 • 5. Preparing your presentation
 • 6. Preparing your presentation
 • 7. Selecting and using the right presentation tools
 • 8. Selecting and using the right presentation tools
 • 9. Selecting and using the right visual aids
 • 10. Selecting and using the right visual aids
 • 11. 5-minute presentation assignment
 • 12. 5-minute presentation assignment
 • 13. Managing nerves and anxiety
 • 14. Managing nerves and anxiety
 • 15. Using your voice: projection, intonation, emphasis and pacing
 • 16. Using your voice: projection, intonation, emphasis and pacing
 • 17. The art of storytelling
 • 18. The art of storytelling
 • 19. Non-verbal communication
 • 20. Non-verbal communication
 • 21. Structuring and signposting your presentation
 • 22. Structuring and signposting your presentation
 • 23. 10-minute presentation assignment
 • 24. 10-minute presentation assignment

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Saját jegyzet és handout-ok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Mark Powel: Presenting in English (How to Give Successful Presentations), 1996
Joan MacLean: Presenting at Medical Meetings, in-house hand-out

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzusvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

Vizsgakérdések

5 perces angol nyelvű TDK előadás tartása
10 perces angol nyelvű konferencia előadás tartása

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dávidovics Anna
 • Dr. Németh Tímea
 • Marquette Jon Eugene
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra