Szakszövegalkotás és szaknyelvi műfajok az angol orvosi szaknyelvben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-SMA-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Angol nyelvű orvosi szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak elmélyítése, szaknyelvi műfajok, fordítási technikák (angol orvosi szaknyelv - alapfogalmak és közlési funkciók című kurzus folytatása).

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A tudományos ismeretterjesztő cikkek sajátosságai
 • 2. A tudományos ismeretterjesztő cikkek sajátosságai
 • 3. Definícióalkotás
 • 4. Definícióalkotás
 • 5. Lexikon cikkek műfaji sajátosságai, ok-okozat
 • 6. Lexikon cikkek műfaji sajátosságai, ok-okozat
 • 7. Bizonyosság, bizonytalanság
 • 8. Bizonyosság, bizonytalanság
 • 9. Tankönyvi szövegek műfaji sajátosságai, ellentét, gyakoriság
 • 10. Tankönyvi szövegek műfaji sajátosságai, ellentét, gyakoriság
 • 11. Lehetőség, folyamatleírás, gyakoriság
 • 12. Lehetőség, folyamatleírás, gyakoriság
 • 13. Test 1
 • 14. Test 1
 • 15. Orvosi kézikönyv műfaji sajátosságai
 • 16. Orvosi kézikönyv műfaji sajátosságai
 • 17. Betegtájékoztató műfaji sajátosságai
 • 18. Betegtájékoztató műfaji sajátosságai
 • 19. Esettanulmányok műfaji sajátosságai
 • 20. Esettanulmányok műfaji sajátosságai
 • 21. Tudományos cikk műfaji sajátosságai
 • 22. Tudományos cikk műfaji sajátosságai
 • 23. Beutalók, zárójelentések műfaji sajátosságai
 • 24. Test 2

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Hamarné Sávay Judit, Molnár Eszter: Medical English. Discourse and Genres, kari jegyzet, 2005

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Marquette Jon Eugene
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra