Orvosi angol - angol nyelvű tudományos közlemények olvasása és készítése

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-ANC-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Felkészítés angol nyelvű orvostudományi közlemények befogadására és készítésére.

Előadások

 • 1. The genre of Medical Research Articles (MRAs) - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 2. The vocabulary and syntax of MRAs - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 3. Evidence based medicine in MRAs - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 4. Types of research papers compared to MRAs - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 5. An overview of the content of MRA subsections - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 6. Inductive enquiry as reflected in MRAs - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 7. The research process 1 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 8. The research process 2 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 9. Types of truth in MRAs - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 10. Interpreted truth in MRAs - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 11. Hedging in MRAs 1 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 12. Hedging in MRAs 2 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 13. Politeness in MRAs 1 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 14. Politeness in MRAs 2 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 15. The Introduction section of MRAs 1 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 16. The Introduction section of MRAs 2 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 17. The method section of MRAs 1 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 18. The Methods section of MRAs 2 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 19. The Results section of MRAs 1 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 20. The Results section of MRAs 2 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 21. The Discussion section of MRAs 1 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 22. The Discussion section of MRAs 2 - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 23. abstracts, summaries, titles of MRAs - Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • 24. Course summary, grades - Dr. Rébék-Nagy Gábor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

belső jegyzet, handoutok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Weissberg, R. & Buker, S.: Writing Up Research. Experimental Research Report Writing for Students of English, Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1990

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az összóraszám 25%-ának elmulasztását a kurzus vezetője igazolhatja., az ezt meghaladó mulasztás esetén a kurzus nem teljesítettnek tekintendő.

Félévközi ellenőrzések

1/ 4 röpdolgozat
2/ 900-1000 szóterjedelmű esszé a tudományos közlemények írásának elméletéről.
3/ Egy szabadon választott IMRAD struktúrájú orvostudományi közlemény annotálása

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetőjével történő esetenkénti megegyezés szerint.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos