Szóbeli esetismertetés angolul

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ASE-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Angol nyelvű esetismertetések műfaji sajátosságainak megismerése és prezentációjának technikái.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction into Medical Case Reports
 • 2. Introduction into Medical Case Reports
 • 3. Communication Purpose
 • 4. Discourse Structure of Medical Case reports
 • 5. Verb Tenses in Medical Case Reports
 • 6. Verb Tenses in Medical Case Reports
 • 7. Voice in Medical Case Reports
 • 8. Voice in Medical Case Reports
 • 9. Mode and Politeness Strategies
 • 10. Mode and Politeness Strategies
 • 11. Vocabulary and Lexis
 • 12. Vocabulary and Lexis
 • 13. Presenting Medical Case Reports
 • 14. Presenting Medical Case Reports
 • 15. Case Presentation 1
 • 16. Case Presentation 2
 • 17. Case Presentation 3
 • 18. Case Presentation 4
 • 19. Case Presentation 5
 • 20. Case Presentation 6
 • 21. Case Presentation 7
 • 22. Case Presentation 8
 • 23. Case Presentation 9
 • 24. Case Presentation 10

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Warta Vilmos: Writing Up Medical Case Reports (exe-learning) 2013
Lecture slides

Jegyzet

Warta Vilmos: Writing Up Medical Case Reports, 1st edition, 2013

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Esetbemutatás angol nyelven.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Warta Vilmos