Gyógyszerészeti terminológia 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-DIO-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-LGT_23-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Gyógyszerformák, -fajták. Hatástani csoportosításuk. Természetes gyógymódok, gyógynövények, speciális teakeverékek, a homeopátia napjainkban. Allergia, tünetek, lehetséges következmények. Élvezeti szerek és drogok. Egészségkárosító hatások és következményeik.
A gyógyszerészeti alapszókincs ismerete. Aktív és mobilizálható készség kifejlesztése a gyógyszerészek latin nomenclaturája területén. A hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében.
Formulae magistrales: írás, olvasás, fordítás. Rövidítések a recepteken. Szánnevek.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, a declinatiók- repetitio
 • 2. Bevezetés, a declinatiók- repetitio
 • 3. Formae medicamentorum , számnevek.
 • 4. Formae medicamentorum , számnevek.
 • 5. Anyagnevek, a gramma szó ragozása.
 • 6. Anyagnevek, a gramma szó ragozása.
 • 7. Formulae originales
 • 8. Formulae originales
 • 9. Formulae magistrales - felkért előadó
 • 10. Formulae magistrales - felkért előadó
 • 11. Zárthelyi dolgozat
 • 12. Zárthelyi dolgozat
 • 13. Drogae
 • 14. Drogae
 • 15. Formulae normales
 • 16. Formulae normales
 • 17. Hatástani csoportosítás
 • 18. Elöljárós szerkezetek a gyógyszertanban.
 • 19. Zárthelyi dolgozat
 • 20. Zárthelyi dolgozat
 • 21. Pótszámonkérés, felelés
 • 22. Pótszámonkérés, felelés
 • 23. A nyelvi jegyek lezárása
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltett anyagok

Jegyzet

Takáts Zsuzsanna: Gyógyszerekről dióhéjban, PTE, 2007

Ajánlott irodalom

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999
Formulae normales (Ed. VII.)
Ph.Hg. VIII.
Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

Formae medicamentorum
Effectus
Genera curationis
Herbae medicae
Species
Drogae
Morbi
Eventus
Formulae normales

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna