Betegségek, orvosi beavatkozások és betegtájékoztatás német nyelven 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-N02-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja a német orvosi szaknyelv egy speciális területének, a betegek tájékoztatásával kapcsolatos szaknyelvi műfajok nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az orvos-beteg konzultációk széles körét bevonva: alapellátás, klinikai setting.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Niedergelassene Praxis: Informierung über den Praxisbetrieb
 • 2. Niedergelassene Praxis: Informierung über den Praxisbetrieb
 • 3. Laboruntersuchungen
 • 4. Laboruntersuchungen
 • 5. Aufklärungsgespräch vor der Operation
 • 6. Aufklärungsgespräch vor der Operation
 • 7. Vorsorgeuntersuchungen
 • 8. Vorsorgeuntersuchungen
 • 9. Bildgebende Verfahren
 • 10. Bildgebende Verfahren
 • 11. Patientenverfügung
 • 12. Patientenverfügung
 • 13. Medikamentenanwendung
 • 14. Medikamentenanwendung
 • 15. Impfungen
 • 16. Impfungen
 • 17. Leben mit einer chronischen Erkrankung
 • 18. Leben mit einer chronischen Erkrankung
 • 19. Umgang mit schwerkranken Patienten und ihren Angehörigen
 • 20. Umgang mit schwerkranken Patienten und ihren Angehörigen
 • 21. Zusammenfassung: Themen 1-10
 • 22. Zusammenfassung: Themen 11-20
 • 23. Online Schriftlicher Test
 • 24. Mündliche Leistung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Intézeti tananyagok, betegtájékoztatók.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

Oktatóval történő egyeztetés alapján

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat vagy szóbeli beszámoló oktatóval történő egyeztetés alapján.

Vizsgakérdések

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/60

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka