Orvosi terminológia - latin nyelvi alapok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-N06-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó terminológia ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges alapismeretek megszerzése. A klinikumban használt terminológia elsajátítása. Diagnózisok fordítása.
Közvetlen cél a hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében.

Előadások

 • 1. Bevezetés az orvosi terminológiába. Az orvosi terminológia jelentősége a praxisban. - Takáts Zsuzsanna
 • 2. Az emberi test. Az anatómiai és klinikai nyelvhasználat érdekességei. - Takáts Zsuzsanna
 • 3. Az emésztőrendszerrel kapcsolatos főbb terminusok és klinikai vonatkozásaik. - Takáts Zsuzsanna
 • 4. A légzőrendszer anatómiai vonatkozásai és megbetegedései. - Takáts Zsuzsanna
 • 5. A szív. Szemezgetés a szívvel kapcsolatos anatómiai és a kardiológiai terminológiából. - Takáts Zsuzsanna
 • 6. A vérrel és a nyirokrendszerrel kapcsolatos morfológiai és klinikai szakszavakról. - Takáts Zsuzsanna
 • 7. Betekintés a húgyivari szervrendszer anatómiai-szövettani terminológiájába. - Takáts Zsuzsanna
 • 8. A húgyivari rendszer funkcionális-pathologiai vonatkozásai. - Takáts Zsuzsanna
 • 9. Az érzékszervek az anatómiai és klinikai szaknyelvhasználatban. - Takáts Zsuzsanna
 • 10. Az agy és az idegrendszer morfológiai terminológiájának jellegzetességei, klinikai vonatkozásai. - Takáts Zsuzsanna
 • 11. Csontok, izmok, ízületek, szalagok anatómiai megnevezései és sérülései a klinikumban. - Takáts Zsuzsanna
 • 12. A fogászatban használt terminusokról. A fogak anatómiája és fogászati betegségek - Takáts Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés. Az orvosi szaknyelv felépítése, az anatómiai és klinikai nyelvhasználat különbségei és érdekességei
 • 2. Az emberi test részei. Síkok, irányok megnevezései.
 • 3. Csontok, izmok, ízületek, szalagok. Anatómiai mellékneves és birtokos jelzős szerkezetek.
 • 4. Az emésztőrendszerről nagy vonalakban, bevezetés a gasztroenterológiai terminológiába, diagnózisok.
 • 5. A légzőrendszerrel kapcsolatos terminológia jellegzetességei.
 • 6. A szív részei. Kardiológiai tünetek, diagnózisok, vizsgálati módszerek.
 • 7. A vér és a nyirokrendszer főbb terminusai és megbetegedései.
 • 8. A húgyivari szervrendszer legfontosabb fogalmai. Diagnózisok a nephrológia és urológia területéről.
 • 9. A nemi szervek főbb anatómiai megnevezései. Példák nőgyógyászati és andrológiai vizsgálati módszerekre; kórismék, beavatkozások.
 • 10. Zárthelyi dolgozat
 • 11. Az érzékszervek a szaknyelvben.
 • 12. Pótszámonkérés, a nyelvi jegyek lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, Pécs, 2022.
(Fénymásolt tankönyv ill. régebbi kiadású tankönyv nem használható)

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, Pécs, 2022.
Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia előadások (1-12; ppt)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Donáth Tibor: Négy nyelvű anatómiai szótár
Neptunra feltett anyagok

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Zárthelyi dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

A tanulmányok félévközi jeggyel záródnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna