Német orvosi szaknyelvi alapfogalmak és közlési funkciók

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N14-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Német nyelvű orvosi szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságai (fogalmak és közlési funkciók).

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Der menschliche Körper
 • 2. Der menschliche Körper
 • 3. Das Skelett
 • 4. Das Skelett
 • 5. Das Verdauungssystem
 • 6. Das Verdauungssystem
 • 7. Ernährung und Verdauung
 • 8. Ernährung und Verdauung
 • 9. Krankheiten des Verdauungssystems
 • 10. Krankheiten des Verdauungssystems
 • 11. Test 1
 • 12. Test 1
 • 13. Krankheitserreger
 • 14. Krankheitserreger
 • 15. Krankheiten 1
 • 16. Krankheiten 1
 • 17. Krankheiten 2
 • 18. Krankheiten 2
 • 19. Medikamente
 • 20. Medikamente
 • 21. Untersuchungsmethoden
 • 22. Untersuchungsmethoden
 • 23. Test 2
 • 24. Test 2

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

Tatjana Horvat: Na, wo fehlt's denn? Fachsprache Medizin, Zagreb
Halász-Szemler: Sprechstunde auf Deutsch. Ein Fachsprachenlehrbuch mit Texten und Übungen für Allgemeinmediziner

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, egy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka