Orvosi esetismertetés német nyelven 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N15-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Német nyelvű szakorvosi hangfelvételek és szakirodalmi szövegek feldolgozása. Esetismertetések német szaknyelven, kommunikációs készségek és jártasság fejlesztése. Szakspecifikus szókincs bővítése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Typische Fallgeschichten: Innere Medizin
 • 2. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 1
 • 3. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 2
 • 4. Schmerzen
 • 5. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 3
 • 6. Aufklärungsgespräch
 • 7. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 4
 • 8. Risikoeinschätzung
 • 9. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 5
 • 10. Test 1.
 • 11. Stressbewältigung + Kommunikationsstrategie
 • 12. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 6
 • 13. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 6
 • 14. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 7
 • 15. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 7
 • 16. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 8
 • 17. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 8
 • 18. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 9
 • 19. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 9
 • 20. Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 10
 • 21. Ärztliche Untersuchung
 • 22. Ärztliche Untersuchung
 • 23. Test 2.
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Az oktató által összeállított tananyag

Jegyzet

Küttler, M.: 100 Fälle Innere Medizin
Hörbuch "Visite live" - sorozat, Elsevier 2010

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó hiányzás pótlására.

Vizsgakérdések

Orvosi esetismertetés német nyelven 2. kurzus oktatója által megadva

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka