Bevezetés a német írásbeli szaknyelvi kommunikációba

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-NIK-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tantárgy feladata a német biomedicinális szaknyelv nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. A német nyelvű kórlapok megismerése és feldolgozása jelenti a kurzus egyik súlypontját, de az egészségügyi szakmai kommunikáció más írásbeli szövegfajtái is feldolgozásra kerülnek a kurzus során.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Briefwechsel mit Dozenten, E-Mail-Kommunikation
 • 2. Lebenslauf, Bewerbungen
 • 3. Lebenslauf, Bewerbungen
 • 4. Arztbriefe
 • 5. Arztbriefe
 • 6. Arztbriefe
 • 7. Arztbriefe
 • 8. Arztbriefe
 • 9. Arztbriefe
 • 10. Arztbriefe
 • 11. Anamnesebögen
 • 12. Aufklärungsbögen für Patienten
 • 13. Internet-Kommunikation: Beratung
 • 14. Internet-Kommunikation: Leserbriefe
 • 15. Internet-Kommunikation: Leserbriefe
 • 16. Packungsbeilagen
 • 17. Packungsbeilagen
 • 18. Pflegeberichte
 • 19. Dokumentationsfehler
 • 20. Bestellung, Reklamation
 • 21. Teszt
 • 22. Teszt
 • 23. Értékelés
 • 24. Jegyek megbeszélése

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Kulcsárné Szemler M. - Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch, 1997
Nagel - Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin

Jegyzet

Halász Renáta: Schriftliche Fachkommunikation, Pécs 2013.

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében nincs lehetőség a távolmaradás pótlására.

Vizsgakérdések

A kurzus tanára által összeállított írásbeli teszt.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika