Anatómiai terminológia fogorvostan hallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N05-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFE-N06-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin- görög nomenclatura ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges grammatikai alapismeretek megszerzése.
Főnevek, melléknevek és ragozásuk. Számnevek és alkalmazásuk a recepten. A receptírás és - olvasás. Gyógyszerrendelési formulák. A gyógyszerészet görög-latin elemei. Diagnózisok fordítása, a klinikumban használt suffixumok elsajátítása.
A fogászatban, szájsebészetben jellemző terminusok megismertetése. Síkok, irányok. Anatómiai gyűjtőnevek. Csontok, ízületek, szalagok, varratok. Az izmokhoz fűződő kifejezések.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Ismétlés. Latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben.
 • 2. Ismétlés. Latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben.
 • 3. Csontok leírása, az emberi test csontjai.
 • 4. Szájüreg, fogak.
 • 5. Végtagcsontok - vállöv, a felső végtag csontjai, ízületei.
 • 6. Végtagcsontok - vállöv, a felső végtag csontjai, ízületei.
 • 7. Végtagcsontok - az alsó végtag csontjai, ízületei.
 • 8. Végtagcsontok - az alsó végtag csontjai, ízületei.
 • 9. ZH
 • 10. A medence csontjai. Ízületek, szalagok, varratok.
 • 11. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 12. Gerincoszlop, csigolyák, bordák.
 • 13. Izmok anatómiai terminológiája.
 • 14. Izmok anatómiai terminológiája.
 • 15. Koponya - belső koponyaalap - felkért előadó
 • 16. Koponya - belső koponyaalap - felkért előadó
 • 17. Koponya - külső koponyaalap.
 • 18. Koponya - külső koponyaalap.
 • 19. ZH
 • 20. A koponya csontjai.
 • 21. Rágóízület, agyidegek.
 • 22. Pótszámonkérés, felelés.
 • 23. Pótszámonkérés, felelés.
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2022.

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2022.
Neptunra felvitt anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Donáth Tibor: Négy nyelvű anatómiai szótár
Brencsán János: Orvosi szótár
Anatómiai szótár

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 zárthelyi dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

A hallgatók félévközi jegyet kapnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna