Cseregyakorlat-előkészítő német szaknyelvi kurzus

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N55-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOA-OBK-T teljesített , OOA-NEA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A külföldi cseregyakorlatra, ill. részképzésre utazó harmad, negyed, ötöd éves hallgatók szaknyelvi kompetenciáinak fejlesztése, a mindennapi és szakmai szituációk sikeres megoldására való nyelvi előkészítése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Szakmai bemutatkozás, személyes információk szóban és írásban
 • 2. Szakmai bemutatkozás, személyes információk szóban és írásban
 • 3. Íráskészség fejlesztése különböző műfajokban: kérvény, pályázat, motivációs levél, kutatás bemutatása Teszt (írásbeli kommunikáció)
 • 4. Íráskészség fejlesztése különböző műfajokban: kérvény, pályázat, motivációs levél, kutatás bemutatása Teszt (írásbeli kommunikáció)
 • 5. Belgyógyászat 1: Anamnézis-felvétel
 • 6. Belgyógyászat 1: Anamnézis-felvétel
 • 7. Belgyógyászat 2: Vizsgálatok - fizikális és műszeres
 • 8. Belgyógyászat 2: Vizsgálatok - fizikális és műszeres
 • 9. Belgyógyászat 3: Gyógyszerek
 • 10. Belgyógyászat 3: Gyógyszerek
 • 11. Belgyógyászati szaknyelvi számonkérés (anamnézis, vizsgálatkérés, gyógyszerrendelés)
 • 12. Belgyógyászati szaknyelvi számonkérés (anamnézis, vizsgálatkérés, gyógyszerrendelés)
 • 13. Sebészet 1: Anatómiai áttekintés, alapfogalmak
 • 14. Sebészet 1: Anatómiai áttekintés, alapfogalmak
 • 15. Sebészet 2: Műtéti leírások
 • 16. Sebészet 2: Műtéti leírások
 • 17. Sebészet 3: Műtéti eszközök, kommunikáció a műtőben
 • 18. Sebészet 4: Hozzátartozó, ill. beteg tájékoztatása
 • 19. Sebészet 4: Hozzátartozó, ill. beteg tájékoztatása
 • 20. Sebészeti szaknyelvi számonkérés, jegybeírás, evaluálás
 • 21. Sebészeti szaknyelvi számonkérés, jegybeírás, evaluálás
 • 22. Nőgyógyászati szaknyelv 1.: betegségek
 • 23. Nőgyógyászati szaknyelv 1.: betegségek
 • 24. Nőgyógyászati szaknyelvi számonkérés, jegybeírás, evaluálás

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A kurzus tananyaga a következő könyv egyes fejezetinek feldolgozására épül:
Ulrike Schrimpf, Markus Bahnemann: Deutsch für Ärztinnen und Ärzte
kurzus-hand-out

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A félévi óraszám 25%-t meghaladó bármilyen okból történő hiányzás esetén a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során a szóbeli és írásbeli számonkérések alapján összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen 51-63: elégséges 64-76: közepes 77-89: jó 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlásának lehetősége az oktatóval történő megegyezés alapján rögzíthető

Vizsgakérdések

Teszt 1: Íráskészség: kérvény, pályázat, motivációs levél, kutatás bemutatása (írásbeli kommunikáció)
Teszt 2: Beszédkészség: belgyógyászati szaknyelvi számonkérés (anamnézisfelvétel, vizsgálatkérés, gyógyszerrendelés)
Teszt 3: Szókincs, szövegértés: sebészeti szaknyelvi számonkérés (anatómiai alapfogalmak, műszerek, műtéti beavatkozások leírásai)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka