Angol gyógyszerészeti szaknyelv - gyógyszerészeti anamnézisfelvétel

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-A2A-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

A gyógyszerészeti kommunikáció alapját is képező beteggel történő párbeszéd (betegkikérdezés) angol nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, a gyógyszeres kezelés specifikumai.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Past medical history
 • 2. Family history, Social history
 • 3. Present complaints
 • 4. Pain
 • 5. Headache, vertigo
 • 6. Body temperature and sweat
 • 7. Nausea and vomiting
 • 8. Dyspnoea, cough
 • 9. Body weight and diet
 • 10. Bowel movement, blood
 • 11. Test 1.
 • 12. Forms of medication and administration of medicine
 • 13. Methods of administration of medicine: By mouth, Inhalation
 • 14. Methods of administration of medicine: Rectal, By injection, Topical
 • 15. Drug actions and interactions
 • 16. Drug actions and interactions 2.
 • 17. Therapeutic effects and side effects of drugs
 • 18. Drug treatment in special risk groups: infants and children
 • 19. Drug treatment during pregnancy and breastfeeding
 • 20. Drug treatment in the elderly, and in kidney and liver disease
 • 21. Summary
 • 22. Summary
 • 23. Test, evaluation
 • 24. Test, evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Segédanyag: Mária Győrffy: English for Doctor, Idióma Bt. Pécs, 2001 (Megvásárolható az intézetben.)

Jegyzet

Jegyzet gyógyszerészhallgatók számára (Szeged)

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Past medical history, Family history, Social history
Present complaints, Pain
Headache, Vertigo
Body temperature and sweat, Nausea and vomiting
Dyspnoea, Cough
Body weight and diet, Bowel movement, Blood
Forms of medication and administration of medicine
Methods of administration of medicine: By mouth, Inhalation
Methods of administration of medicine: Rectal, By injection, Topical
Drug actions and interactions
Therapeutic effects and side effects of drugs
Drug treatment in special risk groups: infants and children
Drug treatment during pregnancy and breastfeeding
Drug treatment in the elderly, and in kidney and liver disease

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra