Angol gyógyszerészeti szaknyelv - gyógyszerészeti prezentáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-A2B-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

Angol nyelvű konferencia-előadások, poszter bemutatások, esetismertetések, ábraelemzések nyelvi és nyelvhasználati sajátosságai.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Genre of presentation
 • 3. Structure of presentation
 • 4. Structure of presentation
 • 5. Signposting the route
 • 6. Signposting the route
 • 7. Highlighting, Emphasizing
 • 8. Highlighting, Emphasizing
 • 9. Handling questions
 • 10. Handling questions
 • 11. Presentations of graphs and charts
 • 12. Presentations of graphs and charts
 • 13. Visual aids
 • 14. Visual aids
 • 15. Chunking, Stress and Intonation
 • 16. Chunking, Stress and Intonation
 • 17. Poster presentation
 • 18. Poster presentation
 • 19. Students' presentations
 • 20. Students' presentations
 • 21. Summary
 • 22. Summary
 • 23. Test, evaluation
 • 24. Test, evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Szolcsányi J.- Nagy G,- Halmos É: Presentation Techniques, intézeti jegyzet (letölthető az intézeti honlapról)

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Genre of presentation
Structure of presentation
Signposting the route
Highlighting, Emphasizing
Students’ presentations
Presentations of graphs and charts
Poster presentation

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra