Gyógyszerészi német szaknyelv 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GN1-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A német gyógyszerész szaknyelv nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése
Bevezetés a gyógyszerész szakirányú német nyelvű írásbeli és szóbeli szakmai kommunikációba

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Der menschliche Körper
 • 2. Der menschliche Körper
 • 3. Der Blutkreislauf und das Atmungssystem
 • 4. Der Blutkreislauf und das Atmungssystem
 • 5. Das Verdauungssystem
 • 6. Das Verdauungssystem
 • 7. Das Nervensystem
 • 8. Das Nervensystem
 • 9. Das endokrine System und das Harnsystem
 • 10. Das endokrine System und das Harnsystem
 • 11. Übersetzungstechniken
 • 12. Übersetzungstechniken
 • 13. Das Genitalsystem
 • 14. Das Genitalsystem
 • 15. Die Schwangerschaft und die gesunde Lebensweise in der Schwangerschaft
 • 16. Die Schwangerschaft und die gesunde Lebensweise in der Schwangerschaft
 • 17. Volkskrankheiten
 • 18. Volkskrankheiten
 • 19. Krebserkrankungen
 • 20. Krebserkrankungen
 • 21. Wiederholung: Lektionen 1-10
 • 22. Wiederholung: Lektionen 11-20
 • 23. Online schriftlicher Test
 • 24. Mündliche Leistung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-Intézeti jegyzet: Gyógyszerészi német szaknyelv 1.

Jegyzet

Bagossy: Deutsch für Mediziner

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

Oktatóval történő megegyezés alapján

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat vagy szóbeli beszámoló oktatóval történő megegyezés alapján.

Vizsgakérdések

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/60

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka