Gyógyszerészi német szaknyelv 3.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GN3-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja a német gyógyszerészeti szaknyelv ismeretének továbbfejlesztése. Szókincs, nyelvhasználat, bizonyos írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése a kitűzött cél.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Offiziellen Brief schreiben
 • 2. Offiziellen Brief schreiben
 • 3. Schriftliche Fertigkeiten
 • 4. Schriftliche Fertigkeiten
 • 5. Praesentationstechnik
 • 6. Praesentationstechnik
 • 7. Übersetzungstechnik
 • 8. Übersetzungstechnik
 • 9. Test
 • 10. Antibiotika
 • 11. Vitamine
 • 12. Vitamine
 • 13. Leseverstehensübungen
 • 14. Leseverstehensübungen
 • 15. Leseverstehensübungen
 • 16. Leseversterhensübungen
 • 17. Hustenmittel
 • 18. Hustenmittel
 • 19. Passivkonstruktionen
 • 20. Passivkonstruktionen
 • 21. Partizip 1.
 • 22. Partizip 2.
 • 23. Praesentationen
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Intézeti jegyzet

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli szövegértési, fordítási feladatok beadása, szóbeli prezentáció.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat, szóbeli beszámoló oktatóval történő megegyezés alapján.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka