Gyógyszertípusok és betegségek német nyelven 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-N10-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Betegségek kezelésének gyógyszeres lehetőségei: különböző műfajú szaknyelvi publikációk feldolgozása, szaknyelvi kommunikáció

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Einleitung
 • 2. Terminologie
 • 3. Terminologie
 • 4. Geschichte der Arzneimittel
 • 5. Geschichte der Arzneimittel
 • 6. Bestandteile der Medikamente
 • 7. Bestandteile der Medikamente
 • 8. Heilpflanzen
 • 9. Medikamente und Zielgruppen
 • 10. Medikamente und Zielgruppen
 • 11. Virale Erkrankungen
 • 12. Virale Erkrankungen
 • 13. Virale Erkrankungen
 • 14. Virale Erkrankungen
 • 15. Dermatologische Erkrankungen
 • 16. Dermatologische Erkrankungen
 • 17. Dermatologische Erkrankungen
 • 18. Dermatologische Erkrankungen
 • 19. Test 1.
 • 20. Bakterielle Infektionen
 • 21. Bakterielle Infektionen
 • 22. Bakterielle Infektionen
 • 23. Test 2.
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Intézeti tananyagok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra:
0-50 pont: elégtelen
51-63: elégséges
64-76: közepes
77-89: jó
90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 20%-ot meghaladó távolmaradás pótlására.

Vizsgakérdések

A "Gyógyszertípusok és betegségek német nyelven 1." kurzus oktatója által megadva

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka