Középfokú német szaknyelvi vizsgára előkészítő kurzus gyógyszerész hallgatóknak 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Kránicz Rita Márta

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-NG1-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK

Tematika

A hallgatók felkészítése a kari szaknyelvi vizsgára.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Leseverstehen
 • 2. Leseverstehen
 • 3. Übersetzungsaufgaben
 • 4. Übersetzungsaufgaben
 • 5. Schriftlicher Ausdruck: Stellenbewerbung, Bewerbung um ein Stipendium
 • 6. Schriftlicher Ausdruck: Stellenbewerbung, Bewerbung um ein Stipendium
 • 7. Schriftlicher Ausdruck: Konferenzanmeldung, Einladung
 • 8. Schriftlicher Ausdruck: Konferenzanmeldung, Einladung
 • 9. Schriftlicher Ausdruck: Fallbeschreibung, Überweisung
 • 10. Schriftlicher Ausdruck: Fallbeschreibung, Überweisung
 • 11. Mündlicher Ausdruck: Analyse von Abbildungen
 • 12. Mündlicher Ausdruck: Analyse von Abbildungen
 • 13. Mündlicher Ausdruck: Fachmann-Klienten Situationen
 • 14. Mündlicher Ausdruck: Fachmann-Klienten Situationen
 • 15. Mündlicher Ausdruck: Fachmann-Klienten Situationen
 • 16. Mündlicher Ausdruck: Fachmann-Fachmann Situationen
 • 17. Mündlicher Ausdruck: Fachmann-Fachmann Situationen
 • 18. Mündlicher Ausdruck: Fachmann-Fachmann Situationen
 • 19. Musterprüfung schriftlich
 • 20. Musterprüfung schriftlich
 • 21. Musterprüfung mündlich
 • 22. Musterprüfung mündlich
 • 23. Evaulation
 • 24. Evaulation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

oktatói segédanyagok

Jegyzet

Hambuch A., Fogarasi K., Kránicz R., Sárkányné Lőrinc A.:NÉMET ORVOSI SZAKNYELV - GYAKORLÓKÖNYV AZ ÍRÁSBELI SZAKNYELVI VIZSGÁRA, Pécs (2016)
Meiszter E., Hegedűs A.:,"Was scheint das PROBLEM zu sein?" - Szituációk és feladatok a PROFEX szóbeli orvosi szaknyelvi vizsgára - német nyelv B2 szint - PTE PROFEX Nyelvvizsgaközpont, Pécs (2020)

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra:
0-50 pont: elégtelen
51-63: elégséges
64-76: közepes
77-89: jó
90-100:jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-Oktatóval történő egyeztetés alapján

Vizsgakérdések

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/60

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka