Gyógyszerészi német szaknyelv 6.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GN6-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja a német gyógyszerészeti szaknyelv ismeretének továbbfejlesztése. Szókincs, nyelvhasználat, bizonyos írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése a kitűzött cél.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Medikamentenhauptgruppen
 • 2. Zentralwirksame Medikamente
 • 3. Schlaf- und Beruhigungsmittel
 • 4. Schmerzmittel, Betäubungsmittel
 • 5. Antidepressiva und Neuroleptika
 • 6. Allergien - Antiallergika
 • 7. Psychostimulanzien
 • 8. Missbrauch und Abhängigkeit
 • 9. Medikamentenabhängigkeit, Drogen- und Alkoholabhängigkeit
 • 10. Test 1
 • 11. Weitere Medikamentengruppen und ihre Anwendung
 • 12. Beta-Rezeptoren-Blocker, blutzuckersenkende Medikamente
 • 13. Diuretika, Cytostatica, Antikonvulsiva
 • 14. Kontrazeptiva, orale - Empfängnisverhütende Medikamente
 • 15. Antibiotika
 • 16. Antazida
 • 17. Mukolytika
 • 18. Suppositorien und andere Fibermittel
 • 19. NSAR
 • 20. Phytotherapie
 • 21. Homöopathie
 • 22. Nebenwirkungen, Packungsbeilage
 • 23. Test 2
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Kulcsárné Szemler M.-Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch 1997
A fenti tankönyvön kívül a tanár állítja össze a heti feladatlapokat.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra:
0-50 pont: elégtelen
51-63: elégséges
64-76: közepes
77-89: jó
90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat, szóbeli beszámoló oktatóval történő megegyezés alapján.

Vizsgakérdések

A "Gyógyszerészi német szaknyelv 6. " kurzus oktatója által megadva

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka