Bevezetés a belgyógyászati betegségek német szaknyelvébe 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N35-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tantárgy betekintést nyújt a belgyógyászati betegségek német nyelvű leírásába, tárgyalja a betegségek tüneteit, lefolyását németül és megalapozza a beteggel folytatott kommunikációhoz szükséges lexikai, pragmatikai ismereteket.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Tünetek megnevezése
 • 2. Tünetek megnevezése
 • 3. Tünetek megnevezése
 • 4. Az emésztőrendszer betegségei
 • 5. Az emésztőrendszer betegségei
 • 6. Az emésztőrendszer betegségei
 • 7. Kardiológiai betegségek
 • 8. Kardiológiai betegségek
 • 9. Kardiológiai betegségek
 • 10. Kardiológiai betegségek
 • 11. Haematológiai betegségek
 • 12. Haematológiai betegségek
 • 13. Pulmonológiai betegségek
 • 14. Pulmonológiai betegségek
 • 15. Pulmonológiai betegségek
 • 16. Belgyógyászati betegségekkel összefüggő bőrbetegségek
 • 17. Belgyógyászati betegségekkel összefüggő bőrbetegségek
 • 18. Gyermekkori belgyógyászati betegségek
 • 19. Időskori belgyógyászati betegségek
 • 20. Esetleírások
 • 21. Esetleírások
 • 22. Összefoglalás: tünet-diagnózis-ok-lefolyás-terápiás lépések-szövődmények leírása
 • 23. Teszt
 • 24. Értékelés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Halász Renáta - Kulcsárné Szemler Magdolna: Sprechstunde auf Deutsch, Pécs 1997

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes
77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 25% feletti hiányzás pótlására

Vizsgakérdések

Auf Basis der von den jeweiligen Dozenten angegebenen bzw. zugesandten Literatur/ Lehrstoff können sich die Studenten auf die Prüfung vorbereiten. Für eine genauere Absprache des Prüfungsinhalts wird ihnen bis spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin ein Thesenblatt mit einer Angabe zentraler Inhalte zur Verfügung gestellt.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka