Az orvosi szaknyelv görög-latin alapjai. Orvosi szakszövegek olvasása

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GOL-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOE-N06-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Az orvosi alapszókincs ismerete. Aktív és mobilizálható készség kifejlesztése az orvosok latin nomenclaturája területén. A hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében. Szövegfordítás és elemzés nyelvtani magyarázatokkal. Szemelvények Hyginus, Plinius, Cicero, Seneca, Celsus, Plenk, Heister műveiből.
A tárgyat elsősorban azoknak ajánlom, aki gimnáziumban is tanultak latint, esetleg nyelvvizsgázni szeretnének, ill. nagyon érdeklődnek a nyelv(ek) iránt.
Történetek híres görög orvosokról (e.g.: Aszklepiosz, Hippokratesz).

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, a görög abc
 • 2. Olvasási gyakorlatok
 • 3. Phaedrus-szövegváltozatok
 • 4. Phaedrus-szövegváltozatok
 • 5. Hyginus
 • 6. Plenk
 • 7. Heister
 • 8. Heister
 • 9. Celsus: De medicina
 • 10. Celsus: De medicina
 • 11. Zárthelyi dolgozat
 • 12. Zárthelyi dolgozat
 • 13. Cicero
 • 14. Cicero
 • 15. Seneca
 • 16. Seneca
 • 17. Görög-latin párhuzamok
 • 18. Görög-latin párhuzamok
 • 19. Zárthelyi dolgozat
 • 20. Zárthelyi dolgozat
 • 21. Pótszámonkérés, felelés
 • 22. Pótszámonkérés, felelés
 • 23. A nyelvi jegyek lezárása
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, Pécs 2022.
Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999
Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsén János: Orvosi szótár
Görög nyelvkönyv a gimnáziumok számára

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, Pécs 2022.
Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999
Neptunra feltett anyagok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Görög nyelvkönyv

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

Celsus: De medicina
Az anatómia/fiziológia legfontosabb latin elemei
Görög-latin párhuzamok
Röntgenvizsgálati leletek fordítása
Kórbonctani diagnózisok olvasása és fordítása

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna