Német orvosi szaknyelv - prezentáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N54-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja a német orvosi szaknyelv egyik használati színtere, a prezentáció nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Präsentationstechniken jenseits von PowerPoint
 • 2. Typische Fehler
 • 3. Tipps zur Vorbereitung und Gestaltung
 • 4. Abbildungen in der Präsentation
 • 5. Beschreibung von Tendenzen
 • 6. Tabelle, Graphikon
 • 7. Übungen zur Veranschaulichung von Daten und Tendenzen
 • 8. Komponente der Datenanalyse
 • 9. Test 1
 • 10. Test 1
 • 11. Anatomie einer Präsentation
 • 12. Strukturierung
 • 13. Einschränkungen, Vorverweise, Rückverweise
 • 14. Hervorhebungen
 • 15. Argumentieren
 • 16. Meinungsäußerung
 • 17. Wendungen zur Meinungsvertretung
 • 18. 10 Regeln der Präsentationsplanung
 • 19. Erläuterung von Präsentationsfolien
 • 20. Übungen zu Referaten
 • 21. Recherche im Internet
 • 22. Struktureinheiten einer Krankheitsbeschreibung
 • 23. Test 2
 • 24. Test 2, Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 jegyzet: Meiszter Erika: Präsentationstechniken, Pécs 2014

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során aktív órai munkával, szóbeli (saját prezentáció) és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra:
0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására.

Vizsgakérdések

A kurzus oktatója fogja ismertetni a számonkérések konkrét tartalmát.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka