Német fogorvosi szaknyelv 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N58-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja a német fogorvosi szaknyelv nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai által megkívánt német nyelvű szakirodalom megismertetése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Entstehung der Gingivitis
 • 2. Gingivitis
 • 3. Parodontitis
 • 4. Behandlung der Parodontitis
 • 5. Leseverstehen
 • 6. Leseverstehen
 • 7. Zu +Infinitiv
 • 8. Zu + Infinitivkonstruktionen
 • 9. Füllungsmaterialien
 • 10. Behandlungsschritte der Zahnfüllung
 • 11. Wurzelkanalbehandlung
 • 12. Wurzelkanalbehandlung
 • 13. Test
 • 14. Test
 • 15. Kommunikation in der Parodontologie
 • 16. Kommunikation in der Kieferorthopedie
 • 17. Kommunikation in der Kinderzahnheilkunde
 • 18. Kommunikation in der Kinderzahnheilkunde
 • 19. Übersetzungstechnik
 • 20. Übersetzungstechnik
 • 21. Zahnersatzmöglichkeiten
 • 22. Zahnersatzmöglichkeiten
 • 23. Test
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli dolgozat vagy szóbeli beszámoló (az oktatóval történő megbeszélés alapján)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat vagy szóbeli beszámoló (az oktatóval történő megbeszélés alapján)

Vizsgakérdések

Az adott oktató fogja ismertetni a számonkérések tartalmát.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka