Felsőfokú német írásbeli szakmai kommunikáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N62-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

A kurzus célja az orvosi szaknyelv-használat írásbeli műfajainak elsajátítása, és ezzel a résztvevők számára annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy sikeres C1 típusú írásbeli szaknyelvi vizsgát tegyenek.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Überblick: schriftliche Genres in der medizinischen Kommunikation
 • 2. Die schriftliche medizinische Fachsprachenprüfung: Aufbau, Anforderungen
 • 3. Globales und selektives Lesen: Krankheitsbeschreibungen
 • 4. Globales und selektives Lesen: Krankheitsbeschreibungen
 • 5. Detailverstehen: Wissenschaftliche Artikel
 • 6. Detailverstehen: Wissenschaftliche Artikel
 • 7. Detailverstehen: Therapieberichte
 • 8. Detailverstehen: Therapieberichte
 • 9. Schriftlicher Ausdruck: Ersuchen um fachliche Mitarbeit
 • 10. Schriftlicher Ausdruck: Fallbeschreibung
 • 11. Arztbriefe: Sprachbausteine, Stil
 • 12. Arztbriefe: Sprachbausteine, Stil
 • 13. Schreiben: wissenschaftlicher Artikel, Sprachbausteine, Form und Stil
 • 14. Schreiben: wissenschaftlicher Artikel, Sprachbausteine, Form und Stil
 • 15. Übersetzung: Internistische Krankheitsbilder
 • 16. Übersetzung: Internistische Krankheitsbilder
 • 17. Übersetzung: Fachspezifische Krankheitsbilder
 • 18. Übersetzung: Fachspezifische Krankheitsbilder
 • 19. Mustertest: schriftliche Fachsprachenprüfung
 • 20. Mustertest: schriftliche Fachsprachenprüfung
 • 21. Wiederholung: Lektion 3-9
 • 22. Wiederholung: 10-18
 • 23. Schriftlicher Test
 • 24. Schriftlicher Test

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Oktató által összeállított jegyzet
PROFEX írásbeli vizsgarész feladatai

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Hambuchné Kőhalmi Anikó (szerk.): Írásbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára - német alapfok, középfok, felsőfok, PTE PROFEX Nyelvvizsgaközpont, Pécs, 2014
Hambuch A., Fogarasi K., Kránicz R., Sárkányné Lőrinc A.:Német orvosi szaknyelv - gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára, Pécs (2016)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Két írásbeli teszt

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval történő megállapodás alapján.

Vizsgakérdések

http://profex.aok.pte.hu/hu/orvosi-szaknyelvi-ajanlott-temakorok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka