Anamnézisfelvétel színész-páciensekkel - szimulációs gyakorlatok a MediSkillsLab-ben 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Koppán Ágnes Judit

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-N65-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Az "Anamnézisfelvétel színész-páciensekkel - szimulációs gyakorlatok a MediSkillsLab-ben" egy interdiszciplinális kurzus, hiszen a sikeres anamnézis-beszélgetés lebonyolítása során nyelvi, kommunikációs és szakmai szempontok egyszerre játszanak igen fontos szerepet. Előre felkészített színész-pácienseink profi színészek, a Pécsi Nemzeti Színház művészei, továbbá betanított amatőrök.
A kurzus fókuszában a részletes és strukturált belgyógyászati anamnézisfelvétel áll. A szimulált beszélgetéseket lehetőség van kívülről megfigyelni vagy rögzíteni és később kielemezni. Ezt követően kerül sor a beszélgetések többszempontú kiértékelésére, amelyben szakorvosok nyújtanak segítséget.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az anamnézis-beszélgetés felépítése, részei
 • 2. Az anamnézis-beszélgetés nyelvi sajátosságai
 • 3. Az udvariasság nyelvi eszközei: megszólítási formák, köszönési formák magázódás vs. tegeződés, a magázódás nyelvi formái stb.
 • 4. Szimulált betegkikérdezés: belgyógyászati anamnézisfelvétel, az udvariasság egyéb eszközei: klinikai viselkedési-kódex
 • 5. Szimulált betegkikérdezés: belgyógyászat, kommunikáció a hozzátartozókkal
 • 6. Az anamnézis-beszélgetés megfigyelésének és kiértékelésének szempontjai: nyelvi és kommunikációs szempontok
 • 7. Szimulált betegkikérdezés: belgyógyászat, diagnózisközlés
 • 8. Beszélgetésvezetési technikák: nyitott és zárt kérdések, ismétlés és parafrazeálás
 • 9. Szimulált betegkikérdezés: kardiológia, terápiás beszélgetés
 • 10. Beszélgetésvezetési technikák: összefoglalás, verifikálás, tipikus és nem tipikus betegreakciók
 • 11. Szimulált betegkikérdezés: belgyógyászat, gasztroenterológia.
 • 12. Betegválaszok megítélése, jegyzetkészítési technikák, közös értékelés
 • 13. Szimulált betegkikérdezés, anamnézisfelvétel: SBO, kommunikáció a hozzátartozókkal
 • 14. Beszélgetés közös kiértékelése
 • 15. Szimulált betegkikérdezés, anamnézisfelvétel: pszichiátria anamnézisfelvétel
 • 16. Beszélgetés és a betegreakciók közös kiértékelése
 • 17. Szimulált betegkikérdezés, anamnézisfelvétel: neurológia
 • 18. Beszélgetés közös kiértékelése: a páciens érzelmi megnyilvánulásai
 • 19. Szimulált betegkikérdezés, anamnézisfelvétel: szülészet-nőgyógyászat
 • 20. Beszélgetés közös kiértékelése
 • 21. Szimulált betegkikérdezés, anamnézisfelvétel: neonatológia, gyermekgyógyászat
 • 22. Kommunikáció a szülőkkel, közös kiértékelés
 • 23. Szimulált betegkikérdezés: anamnézisfelvétel: pszichoszomatikus beszélgetésvezetés
 • 24. Értékelés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Saját digitális oktatási anyagok felhasználása: videórögzített orvos-beteg beszélgetések bemutatása ill. ezek alapján készített oktatófilmek anamnézisfelvételekről és betegvizsgálatokról.
Jegyzet: Eklics-Koppán: Language and Communication Specific Attributes of Medical History Taking

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, 1986

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A foglalkozás gyakorlatorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a szemeszter elején megismerik. A beszélgetésekről videófelvétel készül.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az óra jellegéből adódóan a távolmaradások pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A foglalkozás gyakorlatorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a szemeszter elején megismerik. A beszélgetésekről videófelvétel készül.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Árvay Timea
 • Dr. Csabai Laura
 • Dr. Csonka Zsuzsanna
 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Kanizsai Péter László
 • Dr. Kittka Bálint Pál
 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kozma Petra Kata
 • Dr. Laczy Boglárka
 • Dr. Molnár Gergő Attila
 • Dr. Németh Zsuzsanna
 • Dr. Sebők Judit
 • Dr. Sélley Eszter
 • Dr. Siptár Miklós
 • Dr. Szántó Viktória
 • Dr. Szapáry László
 • Dr. Szemán Eszter
 • Dr. Varga Ádám
 • Meiszter Erika