Anamnézisfelvétel szinész-páciensekkel - szimulációs gyakorlatok a MediSkillsLab-ben 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Koppán Ágnes Judit

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-N66-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOE-N65-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Az "Anamnézisfelvétel színész-páciensekkel - szimulációs gyakorlatok a MediSkillsLab-ben" egy interdiszciplinális kurzus, hiszen a sikeres anamnézis-beszélgetés lebonyolítása során nyelvi, kommunikációs és szakmai szempontok egyszerre játszanak igen fontos szerepet. A kurzuson lehetőség nyílik különböző klinikai területek nehezített beszélgetéseinek kipróbálására előre felkészített színész-páciensek közreműködésével. Lehetőség nyílik a betegkikérdezés, a hozzátartozóval folytatott beszélgetések szimulációs gyakorlására, megfigyelésére ill. videofelvételek készítésére. Ezt követően kerül sor a többszempontú kiértékelésére, amelyben szakorvosok nyújtanak segítséget.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az anamnézis-beszélgetés struktúrája - a különböző szakterületek differenciálkérdései
 • 2. Autentikus klinikai betegkikérdezés kielemzése videofelvétel alapján
 • 3. Szimulált betegkikérdezés 1. - specializált interjúvezetési stratégiák
 • 4. Szimulált betegkikérdezés 2. - a megfigyelés és a kiértékelés szempontjai
 • 5. Szimulált betegkikérdezés 3. - neurológiai anamnézisfelvétel
 • 6. Az anamnézisfelvétel kiértékelése
 • 7. Szimulált beszélgetés hozzátartozóval 4. - intenzívterápia, rossz hír közlése
 • 8. A beszélgetés kiértékelése
 • 9. Szimulált beszélgetés hozzátartozókkal 5. - intenzívterápia, a szervdonáció
 • 10. A beszélgetés kiértékelése
 • 11. Szimulált betegkikérdezés 6. - nőgyógyászat
 • 12. A beszélgetés kiértékelése
 • 13. Szimulált beszélgetés 7. - pszichoszomatikus betegségek
 • 14. A beszélgetés kiértékelése
 • 15. Szimulált beszélgetés 8. - pszichiátria
 • 16. A beszélgetés kiértékelése
 • 17. Szimulált betegkikérdezés 9. - a páciens érzelmi megnyilvánulásainak kezelés
 • 18. A beszélgetésvezetés nyelvi és kommunikációs eszközei problémás helyzetekben, kiértékelés
 • 19. Szimulált betegkikérdezés 10. - szenvedélybetegek anamnézisfelvétele - alkoholfüggő beteg
 • 20. A beszélgetés értékelése
 • 21. Szimulált betegkikérdezés 11. - szenvedélybetegek anamnézisfelvétele - gyógyszer- és drogfüggő beteg
 • 22. A beszélgetés értékelése
 • 23. Értékelés
 • 24. Értékelés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Saját digitális oktatási anyagok felhasználása: videórögzített orvos-beteg beszélgetések bemutatása ill. ezek alapján készített oktatófilmek anamnézisfelvételekről és betegvizsgálatokról.
Jegyzet: Eklics-Koppán: Language and Communication Specific Attributes of Medical History Taking

Jegyzet

Eklics-Koppán: Language and Communication Specific Attributes of Medical History Taking

Ajánlott irodalom

Buda Béla:A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, 1986

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A foglalkozás gyakorlatorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a szemeszter elején megismerik. A beszélgetésekről videófelvétel készül.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az óra jellegéből adódóan a távolmaradások pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A foglalkozás gyakorlatorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a szemeszter elején megismerik. A beszélgetésekről videófelvétel készül.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Árvay Timea
 • Dr. Csabai Laura
 • Dr. Csonka Zsuzsanna
 • Dr. Kanizsai Péter László
 • Dr. Kiss Simone
 • Dr. Kittka Bálint Pál
 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kozma Petra Kata
 • Dr. Laczy Boglárka
 • Dr. Molnár Gergő Attila
 • Dr. Németh Zsuzsanna
 • Dr. Sebők Judit
 • Dr. Sélley Eszter
 • Dr. Siptár Miklós
 • Dr. Szántó Viktória
 • Dr. Szapáry László
 • Dr. Szemán Eszter
 • Dr. Varga Ádám
 • Okoriené Dr. Bekő Viktória