Anamnézis felvétel angol nyelven 4.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-NA4-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOE-AFA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás és esetismertetés a bőrgyógyászat, szemészet és neurológia területein.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Dermatology: general questions, complaints
 • 2. Dermatology: general questions, complaints
 • 3. Common dermatological diseases
 • 4. Common dermatological diseases
 • 5. Case Reports in Dermatology
 • 6. Case Reports in Dermatology
 • 7. Genitourinary infections
 • 8. Genitourinary infections
 • 9. Written and oral test
 • 10. Written and oral test
 • 11. Ophthalmology: most common complaints
 • 12. Ophthalmology: most common complaints
 • 13. Ophthalmology tests and procedures
 • 14. Ophthalmological diseases
 • 15. Case Reports in Ophthalmology
 • 16. Case Reports in Ophthalmology
 • 17. Neurology: typical symptoms
 • 18. Neurology: instruments and examinations
 • 19. Neurological diseases
 • 20. Case Reports in Neurology
 • 21. Case Reports in Neurology
 • 22. Case Reports in Neurology
 • 23. Written and oral test
 • 24. Evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Mária Győrffy: English for Doctors, Idióma Bt. Pécs 2001 (megvásárolható az intézetben)

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, kettő szóbeli prezentáció.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra