Fogászati kommunikációs gyakorlatok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-N78-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OFA-EF2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tárgy oktatásának célja: a fogorvos-beteg konzultáció készségének elsajátítása, a megfelelő konzultációs modellek adekvát alkalmazásának, készségének kialakítása.
A hallgató a kurzus végére legyen tisztában a fogorvos-beteg kommunikáció jelentőségével, ismerje ezek kritikus pontjait.
Sajátítsa el az orvos-beteg kommunikáció során elvárt etikai alapelveket, tudja ezt a konzultációs magatartásba integrálni. Ismerje az orvos tájékoztatási kötelezettségének etikai és kommunikációs módszereit. Legyen képes tízperces strukturált fogorvos-beteg találkozás teljesítésére, majd a csoportfoglalkozás során videó analízisre és teljesítménye értékelésére.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, a fogorvosi kommunikáció nyelvészeti aspektusai
 • 2. Bevezetés, a fogorvosi kommunikáció nyelvészeti aspektusai
 • 3. Meggyőzési technikák, kérdéstípusok
 • 4. Meggyőzési technikák, kérdéstípusok
 • 5. Gyermekekkel való kommunikáció
 • 6. Gyermekekkel való kommunikáció
 • 7. Fogyatékosokkal való kommunikáció
 • 8. Fogyatékosokkal való kommunikáció
 • 9. A beteg félelmének kezelése a megfelelő kommunikációval
 • 10. A beteg félelmének kezelése a megfelelő kommunikációval
 • 11. Szerepjáték
 • 12. Szerepjáték
 • 13. Agresszív, okoskodó beteggel való kommunikáció
 • 14. Agresszív, okoskodó beteggel való kommunikáció
 • 15. A közös döntéshozatalhoz vezető út
 • 16. A közös döntéshozatalhoz vezető út
 • 17. Szerepjáték
 • 18. Szerepjáték
 • 19. Jogi konfliktusok elkerülése
 • 20. Jogi konfliktusok elkerülése
 • 21. Az orvosi hiba kommunikálása
 • 22. Az orvosi hiba kommunikálása
 • 23. Etikai kérdések megvitatása
 • 24. Etikai kérdések megvitatása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Fogászati esetek, hangfelvételek

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Kommunikation in der Zahnarztpraxis .Volker Köllner, Katrin Rinke, Kerstin Weidner, Bernd ReitemeierThieme 2010

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Fogászati kommunikációs szituációk alkotása, kiértékelése

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Szóbeli beszámoló, szimulációs szerepjáték laikus színészekkel

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Fekete Judit Diána
 • Dr. Nagy Ákos Károly
 • Dr. Radácsi Andrea
 • Dr. Rajnics Zsolt
 • Dr. Soós Balázs
 • Dr. Szolcsányi Tibor
 • Dr. Tiringer István
 • Dr. Vajda Katalin
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Hartung István