Bevezetés a német kezdő orvosi szaknyelvbe

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N84-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja a német kezdő orvosi, egészségtudományi szaknyelv nyelvhasználati sajátosságainak és az ehhez kapcsolódó szakirodalom megismertetése, valamint sikeres szakmai nyelvvizsga előkészítése a leendő PhD hallgatók számára.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Medizinische Berufe und Tätigkeiten
 • 2. Die Körperteile
 • 3. Symptome beschreiben
 • 4. Chronische Krankheiten
 • 5. Berufliche Laufbahn
 • 6. Bewerbung um ein Stipendium
 • 7. Konferenzteilnahme
 • 8. Wissenschaftliche Arbeiten
 • 9. Meinungsäußerung
 • 10. Berufliche Korrespondenz
 • 11. Musterprüfung: mündliche Fachsprachenprüfung PROFEX-Medizin
 • 12. Musterprüfung: schriftliche Fachsprachenprüfung PROFEX-Medizin

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fodor Marianna: Einführung in die medizinische Fachsprache

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Meiszter E., Hegedűs A.: ”Was scheint das PROBLEM zu sein?” - Szituációk és feladatok a PROFEX szóbeli orvosi szaknyelvi vizsgára - német nyelv B2 szint - PTE PROFEX Nyelvvizsgaközpont, Pécs (2020)
Új német orvosi szaknyelv - írásbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára alapfok, középfok, felsőfok - Szerk.: Móritz Sára, Nagy Tímea - PTE PROFEX Nyelvvizsgaközpont, Pécs (2018)
Hambuch A., Fogarasi K., Kránicz R., Sárkányné Lőrinc A.: Német orvosi szaknyelv - gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára, Pécs (2016)

Ajánlott irodalom

Tatjana Horvat: Na, wo fehlt's denn? Fachsprache Medizin, Zagreb

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Oktatóval történt egyeztetés alapján.

Vizsgakérdések

1. Medizinische Berufe und Tätigkeiten
2. Die Körperteile
3. Symptome beschreiben
4. chronische Krankheiten
5. Berufliche Laufbahn
6. Bewerbung um ein Stipendium
7. Konferenzteilnahme
8. Wissenschaftliche Arbeiten
9. Meinungsäußerung
10. berufliche Korrespondenz
11. Musterprüfung: mündliche Fachsprachenprüfung PROFEX-Medizin
12. Musterprüfung: schriftliche Fachsprachenprüfung PROFEX-Medizin

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita