Bevezetés a belgyógyászati betegségek német szaknyelvébe 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N36-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tantárgy keretében a belgyógyászati szakterületek egyes kórképeit tárgyaljuk különböző műfajú szövegek segítségével. A tankönyvi szövegek, esetleírások, szakcikkek, betegtájékoztatók, gyógyszerismertetők mellett betegnarratívákkal is foglalkozunk, írott anyagok és videófilmek interjúinak felhasználásával. Hangsúlyt fektetünk beteggel folytatott kommunikációhoz szükséges lexikai, pragmatikai ismeretek elsajátítására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Symptome
 • 2. Krankheiten
 • 3. Untersuchungen
 • 4. Patientenvorstellung
 • 5. Übersetzungsübungen
 • 6. Hämophilie
 • 7. Diabetes
 • 8. Diabetes
 • 9. Kolorektales Adenom
 • 10. Kolorektales Adenom
 • 11. Morbus Crohn
 • 12. Colitis ulcerosa
 • 13. Chronische Pankreatitis
 • 14. Chronische Pankreatitis
 • 15. Test
 • 16. Test
 • 17. KHK
 • 18. KHK
 • 19. Vorhofflimmern
 • 20. Vorhofflimmern
 • 21. Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz (Morbus Addison)
 • 22. Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz (Morbus Addison)
 • 23. Mitralklappenstenose
 • 24. Test

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Az oktató gondoskodik az aktuális órai munkalapokról

Ajánlott irodalom

Bernhard Hellmich: Fallbuch Innere Medizin, Thieme V. 2005
Ulrike Schrimpf, Markus Bahnemann: Deutsch für Ärztinnen und Ärzte. Kommunikationstraining für Klinik und Praxis. Springer Verlag 2012
Bagossy-Győrffy: Deutsch für Mediziner, Pécs, 2006
Füeßl, H., S., Middeke, M., 2016: Anamnese und Klinische Untersuchung

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 20%-ot meghaladó hiányzás pótlására.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Törökné Teszárik Éva Aranka