Magyar orvosi nyelv

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-N88-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A szaktárgyakat kiegészítő, minden orvos számára fontos, általános ismereteket ad. Az alapvető nyelvi kérdések mellett a magyar orvosi nyelv elvi, helyesírási, írásmódi stb. szempontjait; az orvos–beteg párbeszéd nyelvi összefüggéseit; a magyar orvosi szaknyelv használatának színtereit, kommunikációban betöltött szerepét mutatja be.

Előadások

 • 1. A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvosi gyakorlatban - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 2. A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvosi gyakorlatban - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 3. A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége. A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul, fordítás magyarra és az idegen szavak használata - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 4. A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége. A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul, fordítás magyarra és az idegen szavak használata - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 5. Idegen szavak használata okkal, ok nélkül. Az orvos és beteg közötti helyzethez alkalmazkodó orvosi nyelvhasználat jellegzetességei - Dr. Kránicz Rita Márta
 • 6. Idegen szavak használata okkal, ok nélkül. Az orvos és beteg közötti helyzethez alkalmazkodó orvosi nyelvhasználat jellegzetességei - Dr. Kránicz Rita Márta
 • 7. A betegközpontú írott és szóbeli tájékoztató szövegek jellemzői - Halász Renáta
 • 8. A betegközpontú írott és szóbeli tájékoztató szövegek jellemzői - Halász Renáta
 • 9. Orvos-beteg találkozás a világhálón - Szántóné Dr. Csongor Alexandra
 • 10. Orvos-beteg találkozás a világhálón - Szántóné Dr. Csongor Alexandra
 • 11. Telefonos orvos-beteg konzultációk nyelvi sajátosságai - Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • 12. Írásbeli teszt - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Irodalom: Bősze Péter: Magyar Orvosi Nyelv – egyetemi tételkötet: Semmelweis Egyetem. Medicina
Könyvkiadó, Bp., 2019.

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom: Bősze Péter (szerk.): A magyar orvosi nyelv tankönyve. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2009.
http://www.orvosinyelv.hu/-n található cikkek

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga, az előadássorozat utolsó alkalmán.
Teszt: feleletválasztó tesztkérdések
A vizsga témakörei: Bősze Péter: Magyar Orvosi Nyelv – Egyetemi tételkötet: Semmelweis Egyetem (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019.) tankönyvének azon fejezetei, melyek az előadások tárgyát képezik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel egyeztetve, szóbeli beszámoló.

Vizsgakérdések

Az előadások tematikájából kiemelt, az egyes előadók által meghatározott 12 db kérdés.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói