Neurológiai anamnézisfelvétel szimulációs páciensekkel magyarul

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-NSM-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A neurológiai anamnézis szimulációs páciensekkel tantárggyal a magyar és angol programos 4. ás 5. évfolyamos hallgatók számára kívánjuk biztosítani a klinikai gyakorlathoz szükséges magyar szaknyelvi, kommunikációs és klinikai készségek fejlesztését, gyakorlását, hogy elősegítsük a hatékony betegkikérdezést és a fizikális és eszközös vizsgálatokhoz szükséges magabiztos instrukcióadást. A kurzus interdiszciplináris, szaknyelvi és kommunikációs, valamint neurológus szakemberek együttműködése során valósul meg.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az általános belgyógyászati anamnézisfelvétel kérdései – gyakori válaszok, video-alapú beszédértési feladatok
 • 2. Általános belgyógyászati anamnézisfelvétel szimulációs gyakorlatban
 • 3. A neurológiai és általános belgyógyászati anamnézisfelvétel főbb különbségei – bemutató szerepjáték
 • 4. Neurológiai ambuláns betegkikérdezés szituációkban
 • 5. A fejfájás és vizsgálatával kapcsolatos szaknyelvi szófordulatok
 • 6. A fejfájás és vizsgálatával kapcsolatos szimulációs gyakorlatok magyarul, referálás angolul
 • 7. Érzékeléssel kapcsolatos tünetek – kérdések és vizsgálatok
 • 8. Érzékeléssel kapcsolatos tünetek – kérdések és vizsgálatok – gyakorló szituációkban
 • 9. Gyengeség, bizonytalanság, merevség és ügyetlenség kérdései, beszédértési feladatok
 • 10. Gyengeség, bizonytalanság, merevség és ügyetlenség kérdései-válaszai szimulációs helyzetekben
 • 11. Ismétlés
 • 12. Félévközi teszt
 • 13. Neurológiai betegségek okozta pszichológiai változások – kérdések-válaszok
 • 14. Neurológiai betegségek okozta pszichológiai változások szituációs gyakorlatokban magyarul, referálás angolul
 • 15. A beszédproblémákkal kapcsolatos betegkikérdezés és vizsgálatok instrukciói-fonetikai gyakorlatok
 • 16. A beszédproblémákkal kapcsolatos betegkikérdezés és vizsgálatok instrukciói szimulációs gyakorlatban
 • 17. A nyaki mozgások vizsgálatainak instrukciói – fonetikai gyakorlatok
 • 18. A nyaki mozgások vizsgálatainak instrukciói - gyakorlat szimulációs betegekkel
 • 19. A mozgásszervi vizsgálatok instrukciói – fonetikai gyakorlatok
 • 20. A mozgásszervi vizsgálatok instrukciói szimulációs gyakorlatban
 • 21. A neurológiai kórtörténet és családi anamnézis kérdéseinek ismétlése, a betegvizsgálat instrukcióinak ismétlése – beszédértési feladatok
 • 22. A neurológiai kórtörténet és családi anamnézis kérdéseinek ismétlése, a betegvizsgálat instrukcióinak ismétlése -szimulációs gyakorlatban
 • 23. Félévzáró teszt- beszédértési feladatok
 • 24. Félévzáró teszt- kiscsoportos szimulációs betegkikérdezés magyarul, referálás angolul

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az oktatók által összeállított neurológiai anamnézisfelvétel jegyzet magyar-angol szószedettel.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szimulációs betegekkel történő próbavizsga.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus oktatója határozza meg.

Vizsgakérdések

Általános anamnézis felvétel kérdései
Neurológiai anamnéziskérdések a következő tünetekre vonatkozóan: fejfájás, zsibbadás, bizsergés, hideg, meleg, gyengeség, bizonytalanság, merevség, ügyetlenség, hányinger, hányás, látászavarok, megváltozott tudatosság pszichológiai változások: nyugtalanság, sírós állapot, depresszió, emelkedett hangulat, alvászavarok gyermekeknél: iskolai teljesítmény fogyás vagy hízás
Utasítások a következő területek vizsgálatai során:
- beszéd
- nyak/szem
- érzékszervek
- mozgásszervrendszer (reflexek)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Karádi Zsófia Nozomi
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Szalai-Szolcsányi Judit