Szaknyelvi előkészítő kurzus angol nyelven B1 szinten 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-L01-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli angol nyelvű alapozó kurzus B1 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Where are you from? Describing people: appearance and personality. Clothes
 • 2. Where are you from? Describing people: appearance and personality. Clothes
 • 3. Holidays
 • 4. Holidays
 • 5. At the airport/restaurant
 • 6. At the airport/restaurant
 • 7. Plans and dreams
 • 8. Plans and dreams
 • 9. Fashion and shopping. Housework
 • 10. Fashion and shopping. Housework
 • 11. Lost weekend. No time for anything
 • 12. Lost weekend. No time for anything
 • 13. TEST 1
 • 14. TEST 1
 • 15. Superlative cities. Describing a town or a city
 • 16. Superlative cities. Describing a town or a city
 • 17. Are you a pessimist?
 • 18. Are you a pessimist?
 • 19. The meaning of dreaming
 • 20. The meaning of dreaming
 • 21. How to… Being happy. Learn a language in a month
 • 22. How to… Being happy. Learn a language in a month
 • 23. TEST 2
 • 24. TEST 2

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

English File, Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Profex előkészítő könyvek B1 szintű feladatsorai
Oxford English for Careers-Medicine 1, Student’s Book
Professional English in Use, Medicine

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli dolgozat 7. és. 12. héten
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzusvezetője esetenként határozza meg

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott szöveg értése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Marquette Jon Eugene
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra