Szaknyelvi előkészítő kurzus angol nyelven B1 szinten 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-L02-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOF-L01-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli angol nyelvű alapozó kurzus B1 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. I don’t know what to do! Lifestyle and sports. Overweight and obesity
 • 2. I don’t know what to do! Lifestyle and sports. Overweight and obesity
 • 3. You must be mine. Diversity at work
 • 4. You must be mine. Diversity at work
 • 5. What would you do?
 • 6. What would you do?
 • 7. I've been afraid of it for years. Born to sing
 • 8. I've been afraid of it for years. Born to sing
 • 9. The mothers of invention. Could do better
 • 10. The mothers of invention. Could do better
 • 11. Mr Indecisive. Instructions and procedures
 • 12. Mr Indecisive. Instructions and procedures
 • 13. TEST 1
 • 14. TEST 1
 • 15. Health and the body. Medical jobs. Working in general practice
 • 16. Health and the body. Medical jobs. Working in general practice
 • 17. Presenting complaints. Describing pain. Signs and symptoms
 • 18. Presenting complaints. Describing pain. Signs and symptoms
 • 19. At the pharmacy. Dealing with medication: benefits and side effects
 • 20. At the pharmacy. Dealing with medication: benefits and side effects
 • 21. KOMPLEX VIZSGA (írásbeli)
 • 22. KOMPLEX VIZSGA (írásbeli)
 • 23. KOMPLEX VIZSGA (szóbeli)
 • 24. KOMPLEX VIZSGA (szóbeli)

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

English File, Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Profex előkészítő könyvek B1 szintű feladatsorai
Oxford English for Careers-Medicine 1, Student’s Book
Professional English in Use, Medicine

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

1 írásbeli dolgozat 7. héten. Komplex vizsga: írásbeli vizsga 11. héten, szóbeli vizsga 12. héten.
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzusvezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott - és hallott szöveg értése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Marquette Jon Eugene
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra