Szaknyelvi előkészítő kurzus angol nyelven B2 szinten 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-L03-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli angol nyelvű alapozó kurzus B2 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Extreme interviews. Presenting complaints, asking short and gentle question
 • 2. Extreme interviews. Presenting complaints, asking short and gentle question
 • 3. Paranormal happenings. Signs and symptoms
 • 4. Paranormal happenings. Signs and symptoms
 • 5. Illnesses and injuries. Short questions in the general history
 • 6. Illnesses and injuries. Short questions in the general history
 • 7. Older and wiser? Describing pain
 • 8. Older and wiser? Describing pain
 • 9. The truth about air travel. Case history role-play
 • 10. The truth about air travel. Case history role-play
 • 11. Incredibly short stories. Social factors in general practise
 • 12. Incredibly short stories. Social factors in general practise
 • 13. TEST 1
 • 14. TEST 1
 • 15. Eco-guilt. Overweight and obesity, making changes
 • 16. Eco-guilt. Overweight and obesity, making changes
 • 17. Are you a risk taker? Explaining procedures, reassuring an anxious patient
 • 18. Are you a risk taker? Explaining procedures, reassuring an anxious patient
 • 19. The survivors’ club. Asking about self-harm
 • 20. The survivors’ club. Asking about self-harm
 • 21. It drives me mad!. Working in psychiatry – Eliciting the history
 • 22. It drives me mad!. Working in psychiatry – Eliciting the history
 • 23. TEST 2
 • 24. TEST 2

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

English File, Upper-Intermediate Student’s Book, Oxford

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Profex előkészítő könyvek B2 szintű feladatsorai
Oxford English for Careers-Medicine 1-2, Student’s Book
Professional English in Use, Medicine

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Két írásbeli dolgozat a 7. és. 12. héten
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben.
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott szöveg értése.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Marquette Jon Eugene
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra