Szaknyelvi előkészítő kurzus angol nyelven B2 szinten 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-L04-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFF-L03-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli angol nyelvű alapozó kurzus B2 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Music and emotion. Diagnosis and management of skin conditions
 • 2. Music and emotion. Diagnosis and management of skin conditions
 • 3. Sleeping Beauty. Healthcare and changing demographics
 • 4. Sleeping Beauty. Healthcare and changing demographics
 • 5. Don’t argue! Accidents – Saying what’s necessary politely but firmly
 • 6. Don’t argue! Accidents – Saying what’s necessary politely but firmly
 • 7. Actors acting. Parts and functions of the body
 • 8. Actors acting. Parts and functions of the body
 • 9. Breaking news. A response to a report
 • 10. Breaking news. A response to a report
 • 11. Truth and lies. Difficulties in persuasion
 • 12. Truth and lies. Difficulties in persuasion
 • 13. TEST 1
 • 14. TEST 1
 • 15. Megacities. Medical and surgical treatment
 • 16. Megacities. Medical and surgical treatment
 • 17. The dark side of the moon. Describing a chart
 • 18. The dark side of the moon. Describing a chart
 • 19. The power of words. Lung conditions, describing data
 • 20. The power of words. Lung conditions, describing data
 • 21. KOMPLEX VIZSGA (írásbeli)
 • 22. KOMPLEX VIZSGA (írásbeli)
 • 23. KOMPLEX VIZSGA (szóbeli)
 • 24. KOMPLEX VIZSGA (szóbeli)

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

English File, Upper-Intermediate Student’s Book, Oxford

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Profex előkészítő könyvek B2 szintű feladatsorai
Oxford English for Careers-Medicine 1-2, Student’s Book
Professional English in Use, Medicine

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy írásbeli dolgozat a 7. héten, komplex vizsga: írásbeli a 11. héten és szóbeli a 12. héten.
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Szókincs, nyelvtan, olvasott és hallott szöveg értése.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Marquette Jon Eugene
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra