Szaknyelvi előkészítő kurzus német nyelven B1 szinten 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-L08-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOF-L07-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli német nyelvű alapozó kurzus B1 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Wiederholung 
 • 2. Ausbildungen
 • 3. Berufe und Tätigkeiten 
 • 4. Medizinische Berufe
 • 5. Hobbys und Freizeit
 • 6. Sport als Prävention
 • 7. Kinoprogramm, Öffnungszeiten 
 • 8. Freizeitgestaltung an der Uni
 • 9. Geld und Konsum
 • 10. Gesunde Lebensweise
 • 11. Termine  
 • 12. Telefonieren in der Sprechstunde
 • 13. Einfache Telefongespräche 
 • 14. Test
 • 15. Tiere, Menschen 
 • 16. Personenbeschreiben 
 • 17. Grundsymptome
 • 18. Allgemeinbefinden von Patienten
 • 19. Familienmitglieder 
 • 20. Familienanamnese
 • 21. Wiederholung 
 • 22. Wiederholung 
 • 23. ABSCHLUSSTEST 
 • 24. ABSCHLUSSTEST 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Anne Buscha und Szilvia Szita: Begegnungen A2+, Deutsch als Fremdsprache

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

1 írásbeli dolgozat 7. héten. Komplex írásbeli és szóbeli vizsga a 12 héten.
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzusvezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott szöveg értése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka