Szaknyelvi előkészítő kurzus német nyelven B2 szinten 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-L09-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli német nyelvű alapozó kurzus B2 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Wohnen und Essen
 • 2. Sozialanamnese I.
 • 3. Heilkräuter
 • 4. Sozialanamnese II.
 • 5. Nachrichten im Alltag
 • 6. Nachrichten und Informationen in der Klinik
 • 7. Vorstellung von Kollegen
 • 8. Tagesablauf in der Klinik
 • 9. Zeiteinteilung an der Klinik
 • 10. Medizinische Abbildungen
 • 11. Wiederholung
 • 12. Test
 • 13. Berufliche Tätigkeiten
 • 14. Berufspläne
 • 15. Berufliche Kommunikation
 • 16. Telefonieren in der Klinik
 • 17. Umgangsformen
 • 18. Schriftliche Kommunikation 1.
 • 19. Schriftliche Kommunikation 2.
 • 20. Lesestrategien
 • 21. Wiederholung
 • 22. Wiederholung
 • 23. ABSCHLUSSTEST
 • 24. ABSCHLUSSTEST

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

1. Anne Buscha und Szilvia Szita: Begegnungen B1+, Deutsch als Fremdsprache.
2. Kránicz Rita: PROFEX felkészítő kurzus B2 írásbeli

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli dolgozat
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzusvezetője esetenként határozza meg

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott szöveg értése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka