Szaknyelvi előkészítő kurzus német nyelven B2 szinten 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-L10-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOF-L09-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli német nyelvű alapozó kurzus B2 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Wiederholung
 • 2. Werbeanzeigen
 • 3. Weiterbildungsangebote in der Klinik
 • 4. Stellenangebot
 • 5. Verkehr
 • 6. Unfälle, Traumatologie
 • 7. Emotionen
 • 8. Empfehlungsschreiben
 • 9. Konferenzanmeldung
 • 10. Überweisungsbrief
 • 11. Fallberichte
 • 12. Test
 • 13. Leseverstehen - Strategien 1.
 • 14. Leseverstehen - Strategien 2.
 • 15. PROFEX-Mustertest
 • 16. PROFEX-Mustertest
 • 17. Übersetzungstechnik 1.
 • 18. Übersetzungstechnik 2.
 • 19. Zusammenfassung-Techniken 1.
 • 20. Zusammenfassung-Techniken 2.
 • 21. Wiederholung
 • 22. Wiederholung
 • 23. ABSCHLUSSTEST
 • 24. ABSCHLUSSTEST

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

1. Anne Buscha und Szilvia Szita: Begegnungen B1+, Deutsch als Fremdsprache
2. Kránicz Rita: PROFEX felkészítő kurzus B2 írásbeli

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli dolgozat. A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzusvezetője esetenként határozza meg

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott szöveg értése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka