Szaknyelvi előkészítő kurzus német nyelven C1 szinten 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Kránicz Rita Márta

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-L11-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbeli német nyelvű alapozó kurzus C1 szinten.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Vorstellung
 • 2. Gesamtwiederholung
 • 3. Beruflicher Lebenslauf
 • 4. Zwischenmenschliche Beziehungen
 • 5. Reisen
 • 6. Reiseapotheke
 • 7. Zwischen Kulturen
 • 8. Leben und Arbeiten im Ausland
 • 9. Arbeitszeit und Überstunden
 • 10. Telefonieren und Termine
 • 11. Besprechungen und Tagesordnung
 • 12. Studium
 • 13. Wiederholung
 • 14. TEST
 • 15. Zeit und Tätigkeiten
 • 16. Tagesablauf in der Klinik
 • 17. Freizeitbeschäftigungen
 • 18. Besondere Tätigkeiten und Hobbys
 • 19. Nachrichten und Aktuelles
 • 20. Vorteile und Nachteile verschiedener Nachrichtenquellen
 • 21. Politik und Geschichte
 • 22. Wiederholung 1.
 • 23. Wiederholung 2.
 • 24. ABSCHLUSSTEST

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Anne Buscha, Susanne Raven und Szilvia Szita: Erkundungen B2+

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 írásbeli dolgozat
a pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott szöveg értése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka