Szaknyelvi előkészítő kurzus német nyelven C1 szinten 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Kránicz Rita Márta

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-L12-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFF-L11-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Írásbeli és szóbelinémet nyelvű alapozó kurzus C1 szinten

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Vorstellung, sich kennenlernen
 • 2. Technik und Trends
 • 3. Gesundheit und Krankheit, ärztliche Versorgung
 • 4. Essen und Nahrungsmittel
 • 5. Belastungen für die Menschen: Schadstoffe, Rauchen
 • 6. Lärm und Autoverkehr
 • 7. Das Wetter
 • 8. Sprachenlernen im Beruf
 • 9. Glück und andere Gefühle
 • 10. Stress
 • 11. Lachen und Humor
 • 12. Wiedergabe von Forschungsergebnissen
 • 13. Sport und Doping
 • 14. Erfolg und Karriere im Beruf
 • 15. Scheitern und Niederlagen
 • 16. Karrierwege
 • 17. Fortschritt und Umwelt
 • 18. Umweltmedizin
 • 19. Die menschlichen Sinne
 • 20. Gliederung eines Vortrages
 • 21. Geschichte und Politik
 • 22. Meinungsäußerung und Diskussion
 • 23. Wiederholung
 • 24. ABSCHLUSSTEST

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Anne Buscha, Susanne Raven und Szilvia Szita: Erkundungen B2+
Anne Buscha, Susanne Raven und Szilvia Szita: Erkundungen C1

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli dolgozat a 7. héten.
Komplex írásbeli és szóbeli vizsga a 12. héten.
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

A kurzus által meghatározott témakörökben.
Szókincs, nyelvtan, íráskészség és olvasott szöveg értés.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka