Német fogorvosi szaknyelv 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-NFS-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja a német fogorvosi szaknyelv nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai által megkívánt német nyelvű szakirodalom megismertetése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Funktion der Zähne
 • 2. Funktion der Zähne
 • 3. Aufbau des Zahnes
 • 4. Aufbau des Zahnes
 • 5. Trennbare, untrennbare Verben
 • 6. Zahnarzt als Beruf
 • 7. Zahnmedizinische Anamnese
 • 8. Zahnmedizinische Anamnese
 • 9. Mündliche Abfragung
 • 10. Partizipien
 • 11. Zahnputztechniken
 • 12. Zahnputztechniken
 • 13. Leseverstehen
 • 14. Leseverstehen
 • 15. Passivkonstruktionen
 • 16. Übersetzungstechnik
 • 17. Instrumentenbezeichnungen
 • 18. Passivkonstruktionen
 • 19. Entstehung von Karies
 • 20. Übersetzungstechnik
 • 21. Füllungsmaterialien
 • 22. Hörverstehen
 • 23. Test
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat vagy szóbeli beszámoló (az oktatóval történő megbeszélés alapján)

Vizsgakérdések

1. Zahnarztpraxis, Instrumente, Untersuchungsmethoden
2. Aufbau des Zahnes, Merkmale
3. Anamneseerhebung
4. Zahnerkrankungen 1.
5. Zahnerkrankungen 2.
6. Zahnerkrankungen 3.
7. Behandlung
8. Test 1.
9. Anamnesefragen + Rollenspiele
10. Füllungsmaterialien
11. Kiefertumor
12. Zahnchirurgie
13. Test 2.
14. Bewertung

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka