Angol orvosi írásbeli szaknyelvi vizsga előkészítő

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-N72-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Felkészítés a Kari szaknyelvi vizsga és a PROFEX szaknyelvi vizsga írásbeli részére.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Overview of exam tasks
 • 3. Official letters: Formal requirements
 • 4. Official letters: genres
 • 5. Reading comprehension
 • 6. Reading comprehension
 • 7. Active-passive voice
 • 8. Gerund - Infinitive
 • 9. Modal auxiliaries
 • 10. Causal relations
 • 11. Test
 • 12. Test
 • 13. Translation techniques
 • 14. Translation techniques
 • 15. Making a summary
 • 16. Making a summary
 • 17. Summary task: Atopic dermatitis
 • 18. Summary task: Pneumothorax
 • 19. Summary task: Lactose intolerance
 • 20. Summary task: Dry eye
 • 21. Course summary
 • 22. Course summary
 • 23. Test, evaluation
 • 24. Test, evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Hegedűs Anita (szerk.) Angol orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára. Pécs: PROFEX Nyelvvizsgaközpont, 2020.

Saját oktatási anyag

Kari jegyzetek, intézeti honlapon.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Hegedűs Anita, Nagy Gabriella, Szolcsányi Judit, Dávidovics Anna (szerk.) Angol orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára. Pécs: PROFEX Nyelvvizsgaközpont, 2017.

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, egy szóbeli beszámoló.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Fordítástechnika
Hivatalos levél írása
Tömörítés készítése
Írott szöveg értése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra