Angol orvosi szóbeli szaknyelvi vizsga előkészítő

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-N73-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Felkészítés a Kari szaknyelvi vizsga és a PROFEX szaknyelvi vizsga szóbeli részére.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Overview of exam tasks
 • 3. Choice of profession and specialization, research field, topic of thesis
 • 4. Prevention, daily professional routine, difficulties of the profession today
 • 5. Developments within the profession, healthy lifestyle, future plans
 • 6. Role of foreign languages related to the profession, importance of experience abroad, traditional medicine vs. alternative medicine
 • 7. Listening comprehension
 • 8. Listening comprehension
 • 9. Analysing graphs and charts
 • 10. Analysing graphs and charts
 • 11. Test
 • 12. Test
 • 13. Simulated conversations: Internal medicine
 • 14. Simulated conversations: Internal medicine
 • 15. Simulated conversations: Obstetrics and gynaecology
 • 16. Simulated conversations: Urology, ENT
 • 17. Simulated conversations: Orthopaedics, traumatology
 • 18. Simulated conversations: Surgery
 • 19. Simulated conversations: Dermatology, Ophthalmology
 • 20. Simulated conversations: Neurology
 • 21. Summary
 • 22. Summary
 • 23. Test, evaluation
 • 24. Test, evaluation

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Hegedűs Anita: "What seems to be the problem?": Szituációk és feladatok a PROFEX szóbeli orvosi szaknyelvi vizsgára. Pécs, PROFEX Nyelvvizsgaközpont, 2019.

Saját oktatási anyag

Mária Győrffy: English for Doctors, Idióma Bt., Pécs: 2001.
Kari jegyzetek, intézeti honlapon.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Hegedűs Anita (szerk.) Angol orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv a szóbeli nyelvvizsgára. Pécs, PROFEX Nyelvvizsgaközpont, 2017
Hegedűs Anita (szerk.) Angol orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv a szóbeli nyelvvizsgára. Pécs, PROFEX Nyelvvizsgaközpont, 2020.

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja.

Félévközi ellenőrzések

Kettő írásbeli dolgozat, három szóbeli beszámoló.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus vezetője esetenként határozza meg.

Vizsgakérdések

Choice of profession and specialization
Research field
Prevention
Healthy lifestyle
Traditional medicine vs. alternative medicine
Presentation of graphs and charts
Simulated conversations

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Berta Anikó
 • Dávidovics Anna
 • Dr. Hegedűs Anita
 • Dr. Hild Gabriella
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Rébék-Nagy Gábor
 • Dr. Warta Vilmos
 • Egyed Csilla Klára
 • Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • Krommer Zoltán
 • Kurdiné Molnár Eszter
 • Nagy Gabriella
 • Nagy Renáta
 • Szalai-Szolcsányi Judit
 • Szántóné Dr. Csongor Alexandra