Anatómiai terminológia 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-N37-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 1 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin- görög nomenclatura ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges grammatikai ismeretek rendszerezése.
Szájüreg, légutak, keringési rendszer, mellkas, vese és húgyutak, férfi és női nemi szervrendszer, a gáttájék képleteinek részletezése.
Minőségjelzős - és birtokos szerkezetek az adott szervrendszerek anatómiai nómenklatúrájában. Számnevek alkalmazása. Praefixumok, suffixumok használata.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés az anatómiai terminológiába - ismétlés
 • 2. Bevezetés az anatómiai terminológiába - ismétlés
 • 3. A szájüreg képletei
 • 4. A szájüreg képletei
 • 5. Gyomor-bélrendszer
 • 6. Gyomor-bélrendszer - a felső szakasz leírása - felkért előadó
 • 7. Gyomor-bélrendszer - az alsó szakasz leírása - felkért előadó
 • 8. Felső légutak anatómiája
 • 9. ZH
 • 10. Alsó légutak anatómiája
 • 11. Szív képleteinek elemzése
 • 12. Keringési rendszer - főbb terminusok
 • 13. Mellkas - rekeszizom, bordák, gátorüreg kifejezései
 • 14. Tüdő - főbb terminusok
 • 15. Nyirokrendszer képletei
 • 16. A vese képletei
 • 17. Húgyutak leírása
 • 18. Férfi nemi szervrendszer - főbb terminusok
 • 19. ZH
 • 20. Női nemi szervrendszer - főbb terminusok
 • 21. Gáttájék képletei
 • 22. Pótszámonkérés, felelés
 • 23. Pótszámonkérés, felelés
 • 24. A nyelvi jegyek lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás

Saját oktatási anyag

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2022. évi kiadás
Neptunra feltett anyagok

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Orvosi terminológia, Medicina 1995
Brencsán János: Orvosi szótár
Anatómia atlasz
Donáth Tibor: Anatómiai szótár

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

2 zárthelyi dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Indokolt esetben a zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség.

Vizsgakérdések

A tanulmányok gyakorlati jeggyel záródnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gerdei Zsófia Réka
 • Takáts Zsuzsanna